กิจกรรมทั้งหมด
ดูข่าวทั้งหมด
Previous
NPU MIS NPU PMS NPU Mail CHE QA Online System หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม RDI
CHE QA Online System หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม NPU MIS NPU PMS NPU Mail
Next

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน