ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร ที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาคณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร ที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาคณิตศาสตร์


ดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : อาคารวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 5 214 หมู่ 12 ถนนนิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 587306
โทรสาร :+66 425 87306
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชม :นับจำนวน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม คน
Admin Login