คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดงานวันวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 18 สิงหาคม ปี 2560

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดงานวันวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 
rnภายในงานได้มีการจัดการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และนิทรรศการต่างๆอีกมากมาย

rn

ดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน