คณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมงาน “ครบรอบ 12 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม” เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560

คณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมงาน “ครบรอบ 12 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม” เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ภูมิพันธุ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ก้าวต่อไป...มหาวิทยาลัยนครพนม” ช่วงเช้า ได้มีพิธีทำบุญบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงานและจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร หลังจากนั้น ช่วงพิธีการได้มีพิธีมอบโล่รางวัลแก่บุคลากรดีเด่น นักวิจัยดีเด่น ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย และศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560


ดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน