โรงเรียนอนุบาลนครพนมเข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับ ประถมศึกษา

คณะวิทยศาสตร์ได้จัดกิจกรรมด้านการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยมีนายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร (ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม) พร้อมคณะคุณครูหมวดวิทยาศาสตร์ได้เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ต่อไป


ดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน