กิจกรรมทั้งหมด

ค้นหาตามชื่อเรื่อง 

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ อ่าน
1 กิจกรรมสร้างบ้านต้านโลกร้อนและกิจกรรมยอดนักสืบดิน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 21-05-2562 6
2 กิจกรรมสร้างบ้านต้านโลกร้อนและกิจกรรมยอดนักสืบดิน ณ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 20-05-2562 5
3 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 05-04-2562 11
4 กิจกรรมปลาจ๋าฉันตามหาชื่อเธอ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนฯ ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) 28-02-2562 23
5 กิจกรรม Robot Racing #2 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนฯ ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) 12-02-2562 33
6 กิจกรรมชุบชีวิตต้นข้าว ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนฯ ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) 01-02-2562 32
7 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนฯ ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) ณ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 29-01-2562 53
8 กิจกรรม Biogas - Man ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนฯ ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) 21-01-2562 33
9 กิจกรรม Robot Racing ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนฯ ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) 17-01-2562 49
10 ขอเเสดงความยินดีกับนางสาวอารีรัตน์ แก้วศรีนวม ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากมูลนิธิทาคาฮาชิ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 15,000 บาท 15-01-2562 54
11 กิจกรรมน้ำจ๋าอย่าเสีย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในกลุ่มจังหวัดสนุก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยสะเต็มศึกษา STEM Education 24-12-2561 86
12 กิจกรรมวัสดุฉลาด ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในกลุ่มจังหวัดสนุก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยสะเต็มศึกษา STEM Education 10-12-2561 55
13 โครงการสานสัมพันธ์น้องใหม่เชื่อมสายใยด้วยกีฬา & พาน้องใหม่ไหว้พระธาตุ ประจำปีการศึกษา 2561 20-11-2561 46
14 กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561 17-11-2561 55
15 กิจกรรมการประกวดดาว เดือน และดาวเทียม ประจำปี 2561 14-11-2561 48
16 โครงการฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 13-11-2561 55
17 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์นักเรียนห้อง MEP/SC 31-10-2561 51
18 การอบรมให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) 26-10-2561 44
19 กิจกรรมการพัฒนาแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ (SDGs) 17-10-2561 50
20 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ปลูกป่า ปลูกเห็ด ปลูกหัวใจคนรัก(ษ์)ป่า : การใช้จุลินทรีย์มีประโยชน์ในการผลิตกล้าไม้ 20-09-2561 43
1 2 3 4

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน