กิจกรรมทั้งหมด

ค้นหาตามชื่อเรื่อง 

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ อ่าน
1 โครงการฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 13-11-2561 8
2 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์นักเรียนห้อง MEP/SC 31-10-2561 5
3 การอบรมให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) 26-10-2561 7
4 กิจกรรมการพัฒนาแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ (SDGs) 17-10-2561 10
5 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ปลูกป่า ปลูกเห็ด ปลูกหัวใจคนรัก(ษ์)ป่า : การใช้จุลินทรีย์มีประโยชน์ในการผลิตกล้าไม้ 20-09-2561 4
6 กิจกรรมประกวดดาว เดือน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 10-09-2561 65
7 งานเฉลิมฉลองครบรอบ 13 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม 04-09-2561 52
8 คณะวิทยาศาสตร์ออกนิทรรศการแนะแนวการศึกษา จ.มุกดาหาร 03-09-2561 40
9 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 20-08-2561 77
10 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2561 12-08-2561 40
11 กิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2561 10-08-2561 33
12 พิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 09-08-2561 40
13 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้และสร้างสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม LaTeX รุ่นที่ 003 05-08-2561 26
14 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 04-08-2561 42
15 กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 26-07-2561 18
16 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 25-07-2561 22
17 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 24-07-2561 73
18 คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้วยการลงมือปฏิบัติ ณ โรงเรียนบ้านนาราชควาย 21-07-2561 67
19 คณะวิทยาศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 12-07-2561 33
20 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมในรูปแบบสะเต็ม (STEM) 10-05-2561 106
1 2 3

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน