กิจกรรมทั้งหมด

ค้นหาตามชื่อเรื่อง 

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ อ่าน
1 กิจกรรมเสริมความรู้และทักษะทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 21-01-2561 32
2 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ 10-01-2561 14
3 กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร ครั้งที่ 1 09-01-2561 28
4 กิจกรรมนักวิทย์ตัวน้อย ปีที่ 2 18-12-2560 20
5 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 17-12-2560 18
6 โครงการแต่งผ้าไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 01-12-2560 48
7 กิจกรรมพัฒนาความรู้ทางภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC 16-11-2560 32
8 แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม 10-11-2560 23
9 โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อแนะนำแนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษา 09-11-2560 30
10 กิจกรรมประกวดดาว เดือน ดาวเทียม ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิการยน 2560 04-11-2560 13
11 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์นักเรียนห้อง MEP/SC วันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2560 09-10-2560 7
12 โรงเรียนอนุบาลนครพนมเข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับ ประถมศึกษา 19-09-2560 93
13 คณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมงาน “ครบรอบ 12 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม” เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 02-09-2560 70
14 คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดโครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรมบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 29-08-2560 55
15 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ระบบพี่เลี้ยง วันที่ 23 สิงหาคม 2560 23-08-2560 59
16 คณะกรรมการประเมิณประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 22-08-2560 51
17 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดงานวันวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 18 สิงหาคม ปี 2560 18-08-2560 57
18 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 11-08-2560 58
19 คณะวิทยาศาสตร์ รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (ระดับคณะ) เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา 09-08-2560 86
20 คณะวิทยาศาสตร์ รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (ระดับหลักสูตร) เมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 07-08-2560 51
1 2

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชม :นับจำนวน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม คน
Admin Login