กิจกรรมทั้งหมด

ค้นหาตามชื่อเรื่อง 

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ อ่าน
1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมในรูปแบบสะเต็ม (STEM) 10-05-2561 69
2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการจัดการความรู้ด้าน service mind 18-04-2561 60
3 กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2561 10-04-2561 70
4 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ นางสาวจินตนา บุญเทียม รับมอบเช็คทุนการศึกษามูลนิธิทาคาฮาชิประจำปีการศึกษา 2560 05-04-2561 255
5 โครงการอบรมการใช้และการสร้างสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาจากคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม GeoGebra ครั้งที่ 1 20-03-2561 64
6 แข่งกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 11 17-03-2561 76
7 สวทช. จัดโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิตอลเพื่อธุรกิจ Digital Innovation Startup Apprentice : DISA 15-03-2561 55
8 นางสาวอุษณี วงนางาม นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้ารับทุนการศึกษาส่งน้องเรียนจบ ของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 02-03-2561 89
9 กิจกรรมเสริมความรู้และทักษะทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 21-01-2561 111
10 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ 10-01-2561 91
11 กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร ครั้งที่ 1 09-01-2561 119
12 กิจกรรมนักวิทย์ตัวน้อย ปีที่ 2 18-12-2560 90
13 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 17-12-2560 80
14 โครงการแต่งผ้าไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 01-12-2560 114
15 กิจกรรมพัฒนาความรู้ทางภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC 16-11-2560 90
16 แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม 10-11-2560 81
17 โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อแนะนำแนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษา 09-11-2560 88
18 กิจกรรมประกวดดาว เดือน ดาวเทียม ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิการยน 2560 04-11-2560 71
19 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์นักเรียนห้อง MEP/SC วันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2560 09-10-2560 64
20 โรงเรียนอนุบาลนครพนมเข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับ ประถมศึกษา 19-09-2560 157
1 2

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน