กิจกรรมทั้งหมด

ค้นหาตามชื่อเรื่อง 

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ อ่าน
1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมการอบรมและประชุมเสวนาการจัดการเรียนการสอนด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) ณ ห้องไอฮอลล์ โรงแรมไอโฮเทล จังหวัดนครพนม 27-07-2562 131
2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมพิธีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ประจำปีพุทธศักราช 2562 26-07-2562 109
3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมยอดพลังโซลาร์เซลล์ ให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20-07-2562 109
4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ออกพื้นที่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในกลุ่มจังหวัดสนุกฯ ณ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 30-06-2562 102
5 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ออกพื้นที่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในกลุ่มจังหวัดสนุกฯ ณ โรงเรียนคําเตยอุปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 29-06-2562 46
6 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ออกพื้นที่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในกลุ่มจังหวัดสนุกฯ ณ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 23-06-2562 51
7 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ออกพื้นที่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในกลุ่มจังหวัดสนุกฯ ณ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 22-06-2562 51
8 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ออกพื้นที่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในกลุ่มจังหวัดสนุกฯ ณ โรงเรียนนาทมวิทยา อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 16-06-2562 90
9 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ออกพื้นที่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในกลุ่มจังหวัดสนุกฯ ณ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 15-06-2562 79
10 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมโรบอทน้อยลงเนินและกิจกรรมผิวสวยด้วยสมุนไพร 10-06-2562 66
11 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมยอดพลังโซลาร์เซลล์และกิจกรรมผิวสวยด้วยสมุนไพร 08-06-2562 57
12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมโรบอทน้อยลงเนิน 07-06-2562 44
13 กิจกรรมเสริมทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่จำเป็นในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 31-05-2562 85
14 กิจกรรมเสริมทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่จำเป็นในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 31-05-2562 87
15 กิจกรรมสร้างบ้านต้านโลกร้อนและกิจกรรมยอดนักสืบดิน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 21-05-2562 104
16 กิจกรรมสร้างบ้านต้านโลกร้อนและกิจกรรมยอดนักสืบดิน ณ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 20-05-2562 90
17 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 05-04-2562 66
18 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ บุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 19-03-2562 64
19 กิจกรรมปลาจ๋าฉันตามหาชื่อเธอ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนฯ ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) 28-02-2562 81
20 กิจกรรม Robot Racing #2 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนฯ ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) 12-02-2562 82
1 2 3 4

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน