กิจกรรมทั้งหมด

ค้นหาตามชื่อเรื่อง 

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ อ่าน
21 กิจกรรม Robot Racing #2 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนฯ ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) 12-02-2562 192
22 กิจกรรมชุบชีวิตต้นข้าว ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนฯ ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) 01-02-2562 182
23 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนฯ ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) ณ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 29-01-2562 234
24 กิจกรรม Biogas - Man ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนฯ ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) 21-01-2562 173
25 กิจกรรม Robot Racing ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนฯ ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) 17-01-2562 295
26 ขอเเสดงความยินดีกับนางสาวอารีรัตน์ แก้วศรีนวม ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากมูลนิธิทาคาฮาชิ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 15,000 บาท 15-01-2562 197
27 กิจกรรมน้ำจ๋าอย่าเสีย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในกลุ่มจังหวัดสนุก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยสะเต็มศึกษา STEM Education 24-12-2561 243
28 กิจกรรมวัสดุฉลาด ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในกลุ่มจังหวัดสนุก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยสะเต็มศึกษา STEM Education 10-12-2561 200
29 โครงการสานสัมพันธ์น้องใหม่เชื่อมสายใยด้วยกีฬา & พาน้องใหม่ไหว้พระธาตุ ประจำปีการศึกษา 2561 20-11-2561 194
30 กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561 17-11-2561 188
31 กิจกรรมการประกวดดาว เดือน และดาวเทียม ประจำปี 2561 14-11-2561 186
32 โครงการฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 13-11-2561 192
33 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์นักเรียนห้อง MEP/SC 31-10-2561 212
34 การอบรมให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) 26-10-2561 315
35 กิจกรรมการพัฒนาแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ (SDGs) 17-10-2561 191
36 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ปลูกป่า ปลูกเห็ด ปลูกหัวใจคนรัก(ษ์)ป่า : การใช้จุลินทรีย์มีประโยชน์ในการผลิตกล้าไม้ 20-09-2561 191
37 กิจกรรมประกวดดาว เดือน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 10-09-2561 268
38 งานเฉลิมฉลองครบรอบ 13 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม 04-09-2561 263
39 คณะวิทยาศาสตร์ออกนิทรรศการแนะแนวการศึกษา จ.มุกดาหาร 03-09-2561 225
40 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 20-08-2561 282
1 2 3 4 5

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน