กิจกรรมทั้งหมด

ค้นหาตามชื่อเรื่อง 

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ อ่าน
41 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 20-08-2561 407
42 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2561 12-08-2561 307
43 กิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2561 10-08-2561 310
44 พิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 09-08-2561 313
45 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้และสร้างสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม LaTeX รุ่นที่ 003 05-08-2561 292
46 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 04-08-2561 292
47 กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 26-07-2561 301
48 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 25-07-2561 272
49 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 24-07-2561 388
50 คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้วยการลงมือปฏิบัติ ณ โรงเรียนบ้านนาราชควาย 21-07-2561 355
51 คณะวิทยาศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 12-07-2561 297
52 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมในรูปแบบสะเต็ม (STEM) 10-05-2561 358
53 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการจัดการความรู้ด้าน service mind 18-04-2561 351
54 กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2561 10-04-2561 352
55 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ นางสาวจินตนา บุญเทียม รับมอบเช็คทุนการศึกษามูลนิธิทาคาฮาชิประจำปีการศึกษา 2560 05-04-2561 577
56 โครงการอบรมการใช้และการสร้างสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาจากคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม GeoGebra ครั้งที่ 1 20-03-2561 410
57 แข่งกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 11 17-03-2561 336
58 สวทช. จัดโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิตอลเพื่อธุรกิจ Digital Innovation Startup Apprentice : DISA 15-03-2561 326
59 นางสาวอุษณี วงนางาม นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้ารับทุนการศึกษาส่งน้องเรียนจบ ของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 02-03-2561 413
60 กิจกรรมเสริมความรู้และทักษะทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 21-01-2561 464
1 2 3 4 5

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน