กิจกรรมทั้งหมด

ค้นหาตามชื่อเรื่อง 

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ อ่าน
61 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ 10-01-2561 377
62 กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร ครั้งที่ 1 09-01-2561 410
63 กิจกรรมนักวิทย์ตัวน้อย ปีที่ 2 18-12-2560 376
64 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 17-12-2560 454
65 โครงการแต่งผ้าไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 01-12-2560 401
66 กิจกรรมพัฒนาความรู้ทางภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC 16-11-2560 375
67 แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม 10-11-2560 431
68 โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อแนะนำแนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษา 09-11-2560 361
69 กิจกรรมประกวดดาว เดือน ดาวเทียม ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิการยน 2560 04-11-2560 329
70 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์นักเรียนห้อง MEP/SC วันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2560 09-10-2560 328
71 โรงเรียนอนุบาลนครพนมเข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับ ประถมศึกษา 19-09-2560 422
72 คณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมงาน “ครบรอบ 12 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม” เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 02-09-2560 397
73 คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดโครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรมบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 29-08-2560 410
74 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ระบบพี่เลี้ยง วันที่ 23 สิงหาคม 2560 23-08-2560 395
75 คณะกรรมการประเมิณประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 22-08-2560 453
76 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดงานวันวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 18 สิงหาคม ปี 2560 18-08-2560 460
77 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 11-08-2560 362
78 คณะวิทยาศาสตร์ รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (ระดับคณะ) เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา 09-08-2560 417
79 คณะวิทยาศาสตร์ รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (ระดับหลักสูตร) เมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 07-08-2560 436
80 มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินโครงการพาน้องใหม่ไหว้พระธาตุ ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา 06-08-2560 407
1 2 3 4 5

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน