ติดต่อสอบถาม

ที่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ที่อยู่: อาคารวิทยาศาสตร์
214 หมู่ 12 ถนนนิตโย
ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ +66 42 503776
โทรสาร -

ที่ตั้ง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-2477 โทรสาร 0-4253-2478

การเดินทางมายังจังหวัดนครพนม

1. รถยนต์
จากกรุงเทพมหานคร ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรีบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 107 แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ถึงอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น แล้วแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 23 ผ่านเข้าสู่จังหวัดมหาสารคาม จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 213 ไปจังหวัดกาฬสินธุ์ จนถึงจังหวัดสกลนคร จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 22 ตรงเข้าสู่จังหวัดนครพนม รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 740 กิโลเมตร

2. รถโดยสารประจำทาง
สถานีขนส่งนครพนม มีบริการรถโดยสารประจำทางทั้งรถโดยสารธรรมดาและปรับอากาศ ทั้งรถที่มาจากกรุงเทพฯ และจากหนองคายไปยังจังหวัดต่างๆ เช่น

 1. บริษัท ขนส่ง จำกัด สาย 26 & 930 กรุงเทพฯ - นครพนม (สาย 26 ให้บริการรถมาตรฐาน ม.4ค , ม.4ข , ม.4ก และสาย 930 บริการรถมาตรฐาน ม.4ค เท่านั้น)
 2. บริษัท แสงประทีปเดินรถ จำกัด สาย 26 กรุงเทพฯ - นครพนม (ให้บริการรถมาตรฐาน ม.2 , ม.1ข , ม.1พ)
 3. บริษัท ชัยสิทธิ์ทัวร์ จำกัด สาย 930 กรุงเทพฯ - นครพนม (ให้บริการรถมาตรฐาน ม.1ข)
 4. บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด สาย 930 กรุงเทพฯ - นครพนม (ให้บริการรถมาตรฐาน ม.1ข)
 5. บริษัท สหมิตรอุบล จำกัด สาย 256 อุบลราชธานี - นครพนม (ให้บริการรถมาตรฐาน ม.3 ,ม.2,ม.1ข)
 6. บริษัท สหอุดรเดินรถ จำกัด สาย 231 อุดรธานี - นครพนม (ให้บริการรถมาตรฐาน ม.1ข , ม.2)
 7. รถร่วม บขส. สาย 224 อุดรธานี - นครพนม (ให้บริการรถมาตรฐาน ม.2)
 8. บริษัท วิทยาทรานสปอร์ต จำกัด สาย 555 มุกดาหาร-นครพนม (ให้บริการรถมาตรฐาน ม.2)
 9. บริษัท เชิงชุมเดินรถ จำกัด (ชัยวัฒน์เซอร์วิส) สาย 586 ขอนแก่น - นครพนม (ให้บริการรถมาตรฐาน ม.1ข)
 10. บริษัท สมบัติทัวร์ จำกัด สาย 661 นครพนม - เชียงราย (สาย 661 ให้บริการมาตรฐาน ม.1ข)
 11. บริษัท ชาญทัวร์ จำกัด สาย 827 นครพนม - ระยอง (ให้บริการรถมาตรฐาน ม.4ข)
 12. บริษัท เพชรประเสริฐทัวร์ จำกัด สายที่ 876 เชียงใหม่ - นครพนม
 13. บริษัท ชาญทัวร์ จำกัด นครพนม-นครศรีธรรมราช
 14. รถโดยสารระหว่างประเทศ เช่น สาย 7 นครพนม - เมืองท่าแขก บริการโดย บริษัท ขนส่ง จำกัด

3. เครื่องบิน
ต้องลงที่ท่าอากาศยานนครพนม โดยมีสายการบินที่เปิดให้บริการทุกวัน คือ สายการบินนกแอร์ และ สายการบิน แอร์เอเชีย

การเดินทางมายังคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

1. ออกจาก บขส นครพนม โดยใช้เส้นทางนครพนม – สกลนคร ผ่านสี่แยกบายพาส แมคโคร สามแยกหนองญาติ และเลี้ยวขวาเข้าสู่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

2. ออกจากสนามบินนครพนม โดยใช้เส้นทางสกลนคร – นครพนม และเลี้ยวซ้ายก่อนถึงสามแยกหนองญาติ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน