คำสั่ง

เลขที่ 437/2561

เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562
สั่ง ณ วันที่ : 17-09-2561

# ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 คำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf คณะกรรมการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562
 

คำสั่งทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน