คำสั่ง

เลขที่ 481/2561

เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพ
สั่ง ณ วันที่ : 18-10-2561

 

คำสั่งทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน