ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม

ลำดับ แบบฟอร์ม Download วันที่เพิ่มเอกสาร
1. จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์-มหาวิทยาลัยนครพนม-2556 Download 24-10-2560
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน