ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม - สัญญายืมเงิน

ลำดับ แบบฟอร์ม Download วันที่เพิ่มเอกสาร
1. สัญญาการยืมเงินคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ Download 21-01-2562
2. สัญญาการยืมเงินอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม Download 21-01-2562
3. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน(คณะ) Download 21-01-2562
4. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน(สนอ.) Download 21-01-2562
5. แบบฟอร์ม คณะวิทยาลัย ขอนุมัติยืมเงินที่สำนักงานอธิการบดี Download 21-01-2562
6. แบบฟอร์มขออนุมัติยืมเงินภายในหน่วยงาน Download 21-01-2562
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน