ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม – ใบลาทุกประเภท

ลำดับ แบบฟอร์ม Download วันที่เพิ่มเอกสาร
1. ใบลา Download 21-10-2557
2. ใบลาพักผ่อน Download 21-10-2557
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน