คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ออกพื้นที่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในกลุ่มจังหวัดสนุกฯ ณ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ออกพื้นที่เพื่อดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในกลุ่มจังหวัดสนุก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) กิจกรรมสืบจากเห็ด ในวันอาทิตย์ ที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม