ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร ที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาคณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร ที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาคณิตศาสตร์