คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมพิธีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ประจำปีพุทธศักราช 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมพิธีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ถวายพานพุ่มหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม