กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร ครั้งที่ 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันชัย สุ่มเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร ครั้งที่ 1 โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

rnrn

กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร ครั้งที่ 1  จัดขึ้นเพื่อใช้กีฬาเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความรัก ความสามัคคีให้กับคนในคณะได้พบปะกัน อีกทั้งส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไป

rn