ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ นางสาวจินตนา บุญเทียม รับมอบเช็คทุนการศึกษามูลนิธิทาคาฮาชิประจำปีการศึกษา 2560