กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2561

เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรม "สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561" ณ อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สุ่มเล็ก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะวิทยาศาสร์ ได้ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรอาจารย์ และคณะผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งภายในกิจกรรมดังกล่าว ได้มีการมอบรางวัลการประกวด "การแต่งกายชุดผ้าไทย ปี 2561" และมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่เข้าร่วมงาน