กิจกรรมถวายเทียน ถวายเพลพระ วันแม่ 11 สิงหาคม 2558

กิจกรรมถวายเทียน ถวายเพลพระ วันแม่ 11 สิงหาคม 2558