กิจกรรมปลาจ๋าฉันตามหาชื่อเธอ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนฯ ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมปลาจ๋า ฉันตามหาชื่อเธอ ภายใต้โครงการบริการวิชาการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในกลุ่มจังหวัดสนุก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยสะเต็มศึกษา STEM Education ในระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม