กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ภายในกิจกรรมมีการทำบุญตักบาตร พิธีบายศรีสู่ขวัญ และได้มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลประกวดกายแต่งกายผ้าไทย ในวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม