กิจกรรมเสริมทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่จำเป็นในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

            วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมเสริมทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่จำเป็นในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 โดยมีวิทยากรคือ อาจารย์ ดร.พัชชลัยย์ อนุไชยวงค์ อาจารย์ประสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ณ ศูนย์จัดตั้งสำนักงานเทคโนโลยีดิจิทัล (DC) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนครพนม

rn