กิจกรรมเสริมทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่จำเป็นในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

             วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมเสริมทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่จำเป็นในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 โดยมีคุณปิติพงษ์ พันธุ์วรรณ เป็นวิทยากร ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการกลาง ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

rn