ข่าวประกาศ

รายงานสรุปประเด็นองค์ความรู้ โครงการการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย

รายละเอียด : รายงานสรุปประเด็นองค์ความรู้ โครงการการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย วันที่ 3 - 4กรกฎาคมพ.ศ.2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประกาศเมื่อวันที่ : 10-09-2558

# ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 รายงานสรุปประเด็นองค์ความรู้ KM 58 _1_.pdf
 

ดูข่าวทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน