ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ทดสอบความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
เวลาตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป
ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 5 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประกาศเมื่อวันที่ : 07-07-2559

# ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 ann_sci.pdf รายชื่อ
 

ดูข่าวทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน