ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาร่วมระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย ปีที่ 2

รายละเอียด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สุ่มเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือกับตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักร ในโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาร่วมระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย ปีที่ 2 กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560-2 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็น 1 ใน 17 มหาวิทยาลัยไทยที่ผ่านการคัดเลือก
ประกาศเมื่อวันที่ : 15-12-2560

# ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 ข่าวคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม.pdf
 

ดูข่าวทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน