ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

รายละเอียด : ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการกลาง มหาวิทยาลัยนครพนม (ดังรายเอกสารแนบ)
ประกาศเมื่อวันที่ : 31-10-2561

# ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์.pdf
 

ดูข่าวทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน