ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (สะเต็มศึกษา)

รายละเอียด : ให้ลำดับที่ 1 และ 2 มารายงานตัวที่งานการเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม วันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.
ประกาศเมื่อวันที่ : 02-11-2561

# ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน.pdf
 

ดูข่าวทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน