ข่าวประชาสัมพันธ์

สมัครติวสอบ ก.พ. ในกลุ่มความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก (ด้านคณิตศาสตร์)

รายละเอียด : เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 17 พ.ค. 2562
เริ่มอบรมในวันที่ 3 - 7 มิ.ย. 2562 ณ ห้อง 1201 อาคารเรียนวืทยาศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

สามารถสมัครได้ 2 ทางเลือก
- สมัครด้วยตนเองที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
- สมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/LBJxf7PcnJ87Nhd4A

*นักศึกษา/บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ (ฟรี)
[เตรียมสำเนาบัตรนักศึกษา/สำเนาประชาชน]

*บุคคลทั่วไป (ค่าสมัคร 500 บาท)
[เตรียมหลักฐารการโอน]
ประกาศเมื่อวันที่ : 30-04-2562

# ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 ประกาศรับสมัครสอบ กพ.docx เอกสารสมัครติวสอบ ก.พ.
 

ดูข่าวทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน