ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

รายละเอียด : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2562 จนถึง 15 พฤษภาคม 2562 นั้น บัดนี้การประกาศรับสมครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อเข้ารับการทดสอบปฏิบัติการด้านเคมีและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และศุนย์ปฏิบัติการกลาง มหาวิทยาลัยนครพนม
ประกาศเมื่อวันที่ : 16-05-2562

# ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-นักวิทยาศาสตร์.pdf ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
 

ดูข่าวทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน