ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

รายละเอียด : ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีความประสงค์รับสมัครแข่งขัน คัดเลือกเลือกสรร บุคคลเข้าเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อเข้ารับการทดสอบปฏิบัติการด้านฟิสิกส์ และสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการกลาง มหาวิทยาลัยนครพนม (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประกาศเมื่อวันที่ : 26-11-2562

# ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัตืครบถ้วน.pdf ประกาศรายชื่อ
 

ดูข่าวทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน