ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา

รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อเข้ารับการทดสอบปฏิบัติ และสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการกลาง มหาวิทยาลัยนครพนม
ประกาศเมื่อวันที่ : 16-09-2563

# ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ.pdf ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 

ดูข่าวทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน