ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

รายละเอียด : เข้ารับการสอบแข่งขัน คัดเลือกสรร ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 1 อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประกาศเมื่อวันที่ : 26-10-2563

# ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตามสัญญา.pdf ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 

ดูข่าวทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน