ข่าวประกาศ

โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2564 #ฉบับที่ 1

รายละเอียด : ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2564 #ฉบับที่ 1 โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร โดยประกาศดังกล่าวได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ตามเอกสารแนบที่ 1)
โดยทางคณะวิทยาศาสตร์ จะจัดให้มีการประชุมโรงเรียนเครือข่ายฯ ทั้ง 33 โรงเรียน (แบบออนไลน์) ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 โดยหนังสือเชิญประชุมจะดำเนินการส่งไปรษณีย์ไปยังโรงเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศในภายหลังนี้
ประกาศเมื่อวันที่ : 26-08-2564

 

ดูข่าวทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน