สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2561

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


การประกวดการแข่งขัน จะมีทั้งหมด 5 กิจกรรม

1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ [31 ทีม]

2. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [12 ทีม]

3. การแสดงวิทยาศาสตร์ Science Show [16 ทีม]

4. การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ จรวดขวดน้ำ [23 ทีม]

5. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [62 ทีม]

อัพเดท

ผลการแข่งขันเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561