สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2561

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


การประกวดการแข่งขัน จะมีทั้งหมด 5 กิจกรรม

1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

2. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. การแสดงวิทยาศาสตร์ Science Show

4. การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ จรวดขวดน้ำ

5. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

**โปรดอ่านรายละเอียดก่อนสมัคร**

---- เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 20 ก.ค. 2561 นี้เท่านั้น ----
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน วันที่ 31 ก.ค. 2561