บุคลากร : สายวิชาการ

สาขาฟิสิกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จริญาณี ประสงค์กิจ
Asst. Prof. Dr. จริญาณี ประสงค์กิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : jariyanee.prasongkit@npu.ac.th, http://www.jariyanee-nanoelect.info/
อ. ปุณภวัฒน์ กาศรุณ
Mr. Bhunpawatana Kadroon
อาจารย์
E-mail : sornrams8@hotmail.com
ดร. บัวกัน สำราญ
Dr. Buagun Samran
อาจารย์
E-mail : buagun@npu.ac.th
อ. ปรัชญา ธงพานิช
Mr. Pratya Thongpanit
อาจารย์
E-mail : pong_pjj@hotmail.com
ดร. สรพงศ์ อินธิแสง
Dr. Sorapong Inthisang
อาจารย์
E-mail : sorapong.inthisang@npu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชนันท์ ปลายเนตร
Mrs. Natchanun Prainetr
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน