บุคลากร : สายวิชาการ

สาขาเคมี

ดร. นันทวัน เอื้อวงศ์กูล
Dr. Nunthawun Uawonggul
อาจารย์
E-mail : nunthaua@yahoo.com
ดร. อรดี พันธ์กว้าง
Dr. Auradee Punkvang
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : auradee.punkvang@npu.ac.th
ดร. เสาวนาภรณ์ ตั้งสุขวรคุณ
Dr. Saowanaporn Choksakulporn
อาจารย์
E-mail : saowanaporn.choksakulporn@npu.ac.th
ดร. รัตยาภรณ์ โพธิ์ใต้
Dr. Ruttayapon Potai
อาจารย์
E-mail : ruttayaponpotai@npu.ac.th
ดร. พรพรรณ น้ำค้าง
อาจารย์
E-mail : pnamkhang@npu.ac.th
ดร. ธัญญ์วาริน ชุวัฒน์วรกูล
อาจารย์
ดร. พฤทธิ์ คำศรี
Dr. Pharit Kamsri
อาจารย์
E-mail : pharit.kamsri@npu.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชม :นับจำนวน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม คน
Admin Login