บุคลากร : สายวิชาการ

สาขาเคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทวัน เอื้อวงศ์กูล
Asst. Prof. Dr. Nunthawun Uawonggul
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : nunthaua@yahoo.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรดี พันธ์กว้าง
Asst. Prof. Dr. Auradee Punkvang
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : auradee.punkvang@npu.ac.th
ดร. เสาวนาภรณ์ ตั้งสุขวรคุณ
Dr. Saowanaporn Tangsukworakhun
อาจารย์
E-mail : saowanaporn.tang@npu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตยาภรณ์ โพธิ์ใต้
Dr. Ruttayapon Potai
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : ruttayaponpotai@npu.ac.th
ดร. พรพรรณ น้ำค้าง
อาจารย์
E-mail : pnamkhang@npu.ac.th
ดร. ธัญญ์วาริน ชูวัฒน์วรกูล
อาจารย์
E-mail : thanwarin@npu.ac.th
ดร. พฤทธิ์ คำศรี
Dr. Pharit Kamsri
อาจารย์
E-mail : pharit.kamsri@npu.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน