บุคลากร : สายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรศักดิ์ ยตะโคตร
Asst. Prof. Dr. Pornsak Yatakoat
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : p_yatakoat@npu.ac.th
ดร. จอน เมฆสว่าง
Dr. John Meksawang
อาจารย์
E-mail : john.npu@hotmail.com
อ. ปินันทนา สิงห์ยะบุศย์
อาจารย์
E-mail : aon2766@hotmail.com
ดร. วิรัชดา กาฬโอฆะ
Dr. Wiratchada Kalaoka
อาจารย์
E-mail : wiratchadakalaoka@gmail.com
ดร. จิราพร พันธุ์วรรณ
Dr. Jiraphorn Somsuwan
อาจารย์
E-mail : Jiraphorn29@npu.ac.th
ดร. อัจฉรา คำหล้า
Dr. Adchara Kumla
อาจารย์
E-mail : Adchara_k@npu.ac.th
ดร. พัชชลัยย์ อนุไชยวงค์
Dr. Patchalai Anuchaivong
อาจารย์
E-mail : Patchalai.anu@npu.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน