บุคลากร : สายวิชาการ

ผศ.ดร. พรศักดิ์ ยตะโคตร
Asst. Prof. Dr. Pornsak Yatakoat
ครู วฐ.ชำนาญการ
E-mail : p_yatakoat@npu.ac.th
นาย จอน เมฆสว่าง
อาจารย์
นางสาว ปินันทนา สิงห์ยะบุศย์
อาจารย์
นางสาว วิรัชดา กาฬโอฆะ
อาจารย์
นางสาว จิราพร สมสุวรรณ
อาจารย์
ดร. อัจฉรา คำหล้า
Dr. Adchara Kumla
อาจารย์
E-mail : Adchara_k@npu.ac.th
นางสาว พัชชลัยย์ อนุไชยวงค์
Dr. Patchalai Anuchaivong
อาจารย์
E-mail : Patchalai.anu@npu.ac.th.com

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชม :นับจำนวน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม คน
Admin Login