บุคลากร : สายวิชาการ

ผศ.ดร. พรศักดิ์ ยตะโคตร
Asst. Prof. Dr.
ครู วฐ.ชำนาญการ
นาย จอน เมฆสว่าง
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
นางสาว ปินันทนา สิงห์ยะบุศย์
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : อาคารวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 5 214 หมู่ 12 ถนนนิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 587306
โทรสาร :+66 425 87306
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชม :นับจำนวน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม คน
Admin Login