ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริญาณี ประสงค์กิจ

Asst. Prof. Dr.จริญาณี ประสงค์กิจ

 

ตำแหน่ง :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

E-mail :

jariyanee.prasongkit@npu.ac.th, http://www.jariyanee-nanoelect.info/

Education

Institution Major Degree Year
Uppsala University ,Sweden Physics Ph.D. 2011
Mahidol University ,Thailand Physics M.Sc. 2004
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย ฟิสิกส์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) 2001

Research Interests and Projects

Publication

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน