ผศ.ดร.จริญาณี ประสงค์กิจ

Asst. Prof. Dr.Jariyanee Prasongkit

 

ตำแหน่ง :

อาจารย์

E-mail :

jariyanee.prasongkit@npu.ac.th, http://www.jariyanee-nanoelect.info/

Education

Institution Major Degree Year
Uppsala University ,Sweden Physics Ph.D. 2011
Mahidol University ,Thailand Physics M.Sc. 2004
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย ฟิสิกส์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) 2001

Research Interests and Projects

Publication

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : อาคารวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 5 214 หมู่ 12 ถนนนิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 587306
โทรสาร :+66 425 87306
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชม :นับจำนวน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม คน
Admin Login