ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัน เอื้อวงศ์กูล

Asst. Prof. Dr.Nunthawun Uawonggul

 

ตำแหน่ง :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

E-mail :

nunthaua@yahoo.com

Education

Institution Major Degree Year
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย ชีวเคมี วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต 2006
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย เคมี วิทยาศาสตรบัณฑิต 2002

Research Interests and Projects

Publication

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน