ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตยาภรณ์ โพธิ์ใต้

Dr.Ruttayapon Potai

 

ตำแหน่ง :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

E-mail :

ruttayaponpotai@npu.ac.th

Education

Institution Major Degree Year
มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย เคมี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2014
มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย เคมี วิทยาศาสตรบัณฑิต 2009

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน