ดร.รัตยาภรณ์ โพธิ์ใต้

Dr.Ruttayapon Potai

 

ตำแหน่ง :

อาจารย์

E-mail :

ruttayaponpotai@npu.ac.th

Education

Institution Major Degree Year
University of Houston ,United States Chemistry Ph.D 2012
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย เคมี วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 2004
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,ไทย เคมี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) 2000

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชม :นับจำนวน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม คน
Admin Login