ดร.พรพรรณ น้ำค้าง

 

ตำแหน่ง :

อาจารย์

E-mail :

pnamkhang@npu.ac.th

Education

Institution Major Degree Year
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,ไทย วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2013
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ,ไทย เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต 2006

Research Interests and Projects

Publication

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน