ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี

Dr.Cherdchai Phosri

 

ตำแหน่ง :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

E-mail :

cherd_phosri@yahoo.co.uk

Education

Institution Major Degree Year
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,ไทย วนศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2014
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2014
Liverpool John Moores University ,United Kingdom Microbiology Ph.D 2014

Research Interests and Projects

Publication

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน