ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี

Dr.Cherdchai Phosri

 

ตำแหน่ง :

อาจารย์

E-mail :

cherd_phosri@yahoo.co.uk

Education

Institution Major Degree Year
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,ไทย วนศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2014
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 2014
Liverpool John Moores University ,United Kingdom Microbiology Ph.D 2014

Research Interests and Projects

Publication

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : อาคารวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 5 214 หมู่ 12 ถนนนิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 587306
โทรสาร :+66 425 87306
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชม :นับจำนวน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม คน
Admin Login