อ.ชนาพร รัตนมาลี

Ms.Chanaporn Rattanamalee

 

ตำแหน่ง :

อาจารย์

E-mail :

chanawiw@yahoo.co.th

Education

Institution Major Degree Year
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย ชีววิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต 2014
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย ชีววิทยา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2014

Research Interests and Projects

Publication

Proceeding

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน