นางสาวกรรณิการ์ สุกะดีทัด

Ms.Kannika Sukadeetad

 

ตำแหน่ง :

อาจารย์

Education

Institution Major Degree Year
- ,ไทย ชีววิทยา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2011
- ,ไทย ชีววิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) 2009

Research Interests and Projects

Proceeding

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชม :นับจำนวน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม คน
Admin Login