ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร

Asst. Prof. Dr.Pornsak Yatakoat

 

ตำแหน่ง :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

E-mail :

p_yatakoat@npu.ac.th

Education

Institution Major Degree Year
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2011
มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย คณิตศาสตร์ การสอนมหาบัณฑิต 2002
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ,ไทย คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 1992

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน