ดร.จอน เมฆสว่าง

Dr.John Meksawang

 

ตำแหน่ง :

อาจารย์

E-mail :

john.npu@hotmail.com

Education

Institution Major Degree Year
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย คณิตศาสตร์ ปริญญาเอก 2015
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,ไทย คณิตศาสตร์ ปริญญาโท 2005
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,ไทย คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) 2002

Publication

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน