ดร.จอน เมฆสว่าง

Dr.John Meksawang

 

ตำแหน่ง :

อาจารย์

E-mail :

john.npu@hotmail.com

Education

Institution Major Degree Year
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย คณิตศาสตร์ ปริญญาเอก 2015
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,ไทย คณิตศาสตร์ ปริญญาโท 2005
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,ไทย คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) 2002

Research Interests and Projects

Publication

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน